IBEX Base (25.05.2019) : 64.54 BGN, 17227.20 MWh, IBEX Peak (25.05.2019) : 65.21 BGN 9160.6 MWh, IBEX Off-Peak (25.05.2019) : 63.86 BGN 8066.6 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпен на 22.05.2019 г.
 15.05.2019 16:19
Съобщения

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване, от 17:00 до 18:00 ч. ЦЕВ на 22.05.2019 г.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act