IBEX Base (05.06.2020) : 49.53 BGN, 42396.90 MWh, IBEX Peak (05.06.2020) : 48.46 BGN 22441.5 MWh, IBEX Off-Peak (05.06.2020) : 50.60 BGN 19955.4 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" ще е недостъпен
 14.06.2018 15:25
Съобщения

Уважаеми участници,
 
 
Търговската система за администриране на пазарен сегмент "В рамките на деня"  ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване от 15:00 до 15:30 ч. ЦЕВ на 14.06.2018 г.18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act