IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" ще е недостъпен
 14.06.2018 15:25
Съобщения

Уважаеми участници,
 
 
Търговската система за администриране на пазарен сегмент "В рамките на деня"  ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване от 15:00 до 15:30 ч. ЦЕВ на 14.06.2018 г.18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act