IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Пазарен сегмент "Ден напред": Смяна на часовото време 25.10.2020 - резултати от тестова сесия
 17.10.2020 18:14
Съобщения

Информация относно търгуваните обеми от тестовата сесия свързана със смяна на часовото време за ден на доставка 25.10.2020г. е налична в тестовата електронната система за търговия.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act