IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

Пазар „В рамките на деня“ ще бъде недостъпен поради актуализация на системата
 04.12.2018 10:21
Съобщения


Електронната система за търговия за пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване на 04.12.2018 г. в часовия интервал 17:00 – 18:30 ЦЕВ.
Целта на техническото прекъсване е да бъдат имплементирани промени в потребителския интерфейс, като процесът ще продължи най-късно до 18:45 ЦЕВ. Когато въвеждането на промените приключи, всички търговски участници следва да се re-log-нат в електронната система за търговия.
 
Промените, които ще настъпят в потребителския интерфейс, ще бъдат следните:

  • Възможност широчината на колоните в market view частта на екрана да бъде минимизирана или коригирана;
  • Бързо управление чрез комбинация от бутони – виж Приложението;
  • Възможност за zoom in/out преоразмеряване на изгледа в браузъра;
  • Промяна на цената с повече от 0,1 EUR/MWh, чрез стрелките горе/долу

      1

  • Поява на прозорец за въвеждане на оферта за продажба при двукратен клик върху сектора с оферти (order depth) за покупка
 
      2

  • Деактивация на оферти в частта от екрана, визуализираща продуктите за търговия, чрез избор на определен продукт, за който е подадена съответната оферта
      3

Прозорецът за въвеждане на оферта ще се позиционира под продукта, за който ще се оферира (виж гореприложения Print Screen).


18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act