IBEX Base (05.06.2020) : 49.53 BGN, 42396.90 MWh, IBEX Peak (05.06.2020) : 48.46 BGN 22441.5 MWh, IBEX Off-Peak (05.06.2020) : 50.60 BGN 19955.4 MWh

Планови динамични изпитания по Програмата за повишаване на мощността на ЯЕБ №5 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
 13.07.2019 10:07
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20 и чл. 23 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
Засегната производствена мощност: ЯЕБ №5 на АЕЦ Козлодуй
Начало на събитието: 13.07.2019 г.; 09:00 ч. 
Прогнозен край на събитието: 14.07.2019 г.; 09:00 ч.
Прогнозна продължителност на събитието: 24 часа
Вид на събитието: Планово
Прична за събитието: Планово изключване на една главна циркулационна помпа и автоматично понижаване на мощността до 50 %
Инсталирана мощност: 1040 MW
Разполагаема мощност на пазара: 530 MW
Неразполагаемост за периода на събитието: 510 MW
Тип гориво: Ядрено

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act