IBEX Base (28.09.2020) : 95.84 BGN, 44843.00 MWh, IBEX Peak (28.09.2020) : 104.54 BGN 25834.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.09.2020) : 87.14 BGN 19009.0 MWh

Планов предупредителен ремонт блок 2 на "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
 10.06.2019 06:32
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Планов предупредителен ремонт (ППР)
2. Засегната единична мощност: K-3 и К-4 (Блок 2)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 10.06.2019 г.; 01:27 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 2 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 2 за периода – 177 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 2 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 10.06.2019 г.; 01:27 ч. 
8. Прогнозният краен момент на събитието: 12.06.2019 г.; 01:30 ч.
9. Продължителност на събитието: 48 часа

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act