IBEX Base (19.01.2021) : 134.26 BGN, 73339.70 MWh, IBEX Peak (19.01.2021) : 147.86 BGN 40949.6 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2021) : 120.66 BGN 32390.1 MWh

Планов предупредителен ремонт блок 2 на ТЕЦ „Марица изток 2"
 16.05.2019 09:50
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Планов предупредителен ремонт (ППР)
2. Засегната единична мощност: K-4 (Блок 2)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 16.05.2019 г.; 00:08 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 2 – 162 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 2 за периода – 87 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 2 за периода – 75 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 16.05.2019 г.; 00:08 ч. 
8. Прогнозният краен момент на събитието: 17.05.2019 г.; 00:00 ч.
9. Продължителност на събитието: 24 часа 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act