IBEX Base (24.11.2020) : 96.64 BGN, 60460.80 MWh, IBEX Peak (24.11.2020) : 109.86 BGN 33885.2 MWh, IBEX Off-Peak (24.11.2020) : 83.42 BGN 26575.6 MWh

Планов предупредителен ремонт блок 4 на ТЕЦ „Марица изток 2"
 03.06.2019 12:03
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Планов предупредителен ремонт (ППР)
2. Засегната единична мощност: K-8 (Блок 4)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 31.05.2019 г.; 22:00 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 4 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 4 за периода – 100 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 4 за периода – 77 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 31.05.2019 г.; 22:00 ч. 
8. Прогнозният краен момент на събитието: 02.06.2019 г.; 23:45 ч.
9. Продължителност на събитието: 49 часа и 45 минути

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act