IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Планов предупредителен ремонт на Блок 6 на ТЕЦ „Марица изток 2"
 11.05.2018 12:41
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
Причина за събитието: ППР
Засегната единична мощност: Блок 6
Момента на решение или настъпване на събитието: 11.05.2018г.; 11:00ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.6 – 227 MW. 
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.6 за периода – 227 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.6 за периода - 0 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 11.05.2018г.; 11:00ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 12.05.2018г.; 23:00ч.
Продьлжителност на събитието: 1 ден и 12 часа. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act