IBEX Base (26.01.2021) : 115.85 BGN, 70973.80 MWh, IBEX Peak (26.01.2021) : 134.36 BGN 39277.6 MWh, IBEX Off-Peak (26.01.2021) : 97.33 BGN 31696.2 MWh

Планов предупредителен ремонт на Блок 6 на ТЕЦ „Марица изток 2"
 25.07.2018 16:08
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

 
  1. Причина за събитието: ППР
  2. Засегната единична мощност: Бл.6
  3. Момента на решение или настъпване на събитието: 25.07.2018г.;14:38 ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.6 – 227 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.6 за периода – 222 MW
  6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.6 за периода 0 MW.
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 25.07.2018г.;14:38 ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: 27.07.2018г; 03:00ч.
  9. Продължителност на събитието: 1,5 денонощия

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act