IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Планов предупредителен ремонт на котел 2, блок 1 на ТЕЦ „Марица изток 2"
 31.01.2019 09:35
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: ППР
2. Засегната единична мощност: К-2 (Бл.1)
3. Момента на решение или настъпване на събитието: 31.01.2019г.;07:14ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.1 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода –  177 MW.
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 0 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 31.01.2019 г.;07:14 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 31.01.2019 г.;15:00 ч.
9. Продължителност на събитието: 8 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act