IBEX Base (29.11.2020) : 98.97 BGN, 51943.70 MWh, IBEX Peak (29.11.2020) : 106.12 BGN 28147.5 MWh, IBEX Off-Peak (29.11.2020) : 91.82 BGN 23796.2 MWh

Планов предупредителен ремонт на Котел 2 (Блок 1) на ТЕЦ „Марица изток 2"

 21.12.2017 08:49
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
1.  Причина за събитието: ППР.
2.  Засегната единична мощност: Котел 2(Блок 1)
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 21.12.2017г.;03:00ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.1 – 17MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 9MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода -             78 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 21.12.2017г.;03:00ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 22.12.2017г.; 00:00ч.
9. Продьлжителност на събитието: 21 часа.
10.Съобщението е публикувано на сайта на компанията на следната дата : 21.12.2017г.
 
 
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act