IBEX Base (24.11.2020) : 96.64 BGN, 60460.80 MWh, IBEX Peak (24.11.2020) : 109.86 BGN 33885.2 MWh, IBEX Off-Peak (24.11.2020) : 83.42 BGN 26575.6 MWh

Планов предупредителен ремонт на котел 3, блок 2 на ТЕЦ „Марица изток 2"
 06.02.2019 17:53
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: ППР.
2. Засегната единична мощност: K-3 (Блок 2) 
3. Момента на решение или настъпване на събитието: 06.02.2019г.; 16:55 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 87 MW.
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода - 75 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 06.02.2019 г.;16:55 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 07.02.2019 г.; 17:00 ч.
9. Продължителност на събитието:  24 часа.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act