IBEX Base (04.06.2020) : 42.79 BGN, 35595.70 MWh, IBEX Peak (04.06.2020) : 45.54 BGN 19062.1 MWh, IBEX Off-Peak (04.06.2020) : 40.05 BGN 16533.6 MWh

Планов предупредителен ремонт на Котел 4(Блок 2) на ТЕЦ „Марица изток 2"
 22.02.2018 08:48
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
Причина за събитието: ППР
Засегната единична мощност: Котел 4(Блок 2)
Момента на решение или настъпване на събитието: 21.02.2018г.;19:10ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW. 
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 87 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода - 75 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 21.02.2018г.;19:10ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 23.02.2018г.; 03:00ч.
Продьлжителност на събитието: 32 часа. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act