IBEX Base (14.10.2019) : 137.81 BGN, 23620.10 MWh, IBEX Peak (14.10.2019) : 155.03 BGN 13122.2 MWh, IBEX Off-Peak (14.10.2019) : 120.59 BGN 10497.9 MWh

Планов предупредителен ремонт на Котел 8(Блок 4) на ТЕЦ „Марица изток 2"
 06.01.2018 10:34
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
Причина за събитието: ППР
Засегната единична мощност: Котел 8(Блок 4)
Момента на решение или настъпване на събитието: 06.01.2018г.;03:05ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.4 – 172 MW. 
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.4 за периода –
94 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.4 за периода - 78 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 06.01.2018г.;03:05ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 07.01.2018г.; 11:00ч.
Продьлжителност на събитието: 1 денонощие и 8 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act