IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Планов предупредителен ремонт на Котел 8(Блок 4) на ТЕЦ „Марица изток 2"
 01.02.2018 09:20
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
Причина за събитието: ППР
Засегната единична мощност: Котел 8(Блок 4)
Момента на решение или настъпване на събитието: 01.02.2018г.;00:00ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.4 – 177 MW. 
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.4 за периода –
 97 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.4 за периода - 80 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 01.02.2018г.;00:00ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 03.02.2018г.; 00:00ч.
Продьлжителност на събитието: 2 денонощия.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act