IBEX Base (22.10.2019) : 110.85 BGN, 23662.10 MWh, IBEX Peak (22.10.2019) : 119.56 BGN 13198.9 MWh, IBEX Off-Peak (22.10.2019) : 102.15 BGN 10463.2 MWh

Планов ремонт на 5 ЯЕБ, АЕЦ Козлодуй ЕАД
 20.04.2018 16:08
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20 и чл. 23 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
Засегната производствена мощност: ЯЕБ №5 на АЕЦ Козлодуй
Прогнозно начало на събитието: 21.04.2018 г.; 02:00 ч. 
Прогнозен край на събитието: 31.05.2018 г.; 01:00 ч.
Прогнозна продължителност на събитието: 40 календарни дни
Вид на събитието: Планово
Прична за събитието: Планов годишен ремонт с презареждане с гориво
Инсталирана мощност: 1000 MW
Разполагаема мощност на пазара: 0 MW
Неразполагаемост за периода на събитието: 1000 MW
Тип гориво: Ядрено

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act