IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Повторна покана за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на кредит за оборотни средства
 12.07.2016 15:30
Съобщения

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД обявява повторно конкурс по оферти с предмет: “Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт за нуждите на „Българска независима енергийна борса” ЕАД”.
 
Каним всички заинтересовани лица да подадат оферти в срок до 17.00 ч. на 19.07.2016 г.
 
Покана
 
Приложения

Разяснения

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act