IBEX Base (27.02.2021) : 81.35 BGN, 64279.10 MWh, IBEX Peak (27.02.2021) : 82.61 BGN 34750.3 MWh, IBEX Off-Peak (27.02.2021) : 80.10 BGN 29528.8 MWh

Информация относно предлаганите количества електрическа енергия на пазар "ден напред"
 31.01.2017 16:44
Съобщения

Уважаеми търговски участници,
Във връзка с официално постъпила информация от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, бихме искали да уведомим, че ограниченията върху предлаганите количества електрическа енергия за продажба на пазар ден напред от страна на дъщерните на БЕХ ЕАД дружества, отпадат, считано от ден на доставка 02.02.2017 г., четвъртък (ден на търговия 01.02.2017 г.).

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act