IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh

Предстоящи търгове на ЦПДД - 25.10.2016
 21.10.2016 11:08
Съобщения

Във връзка с обявеното стартиране на Централизирания пазар за двустранни договори, БНЕБ има удоволствието да Ви информира, че на 25.10.2016 г. от 12:00 часа и 13:00 часа / Централно европейско време (ЦЕВ) / ще организира и проведе съответно първи и втори реален търг за продажба на електрическа енергия със следните параметри:
 
Търг 1:
1. Ден на провеждане на търга – 25.10.2016 г.
2. Час на провеждане на търга – 12:00 (ЦЕВ) или 13:00,  местно време (ЦЕВ+1).
3. Краен срок за подаване на оферти – 12:20 (ЦЕВ) или 13:20 (ЦЕВ+1)
4. Тип на търга – за продажба /за целта трябва да използвате първия екран IBEX Auction (Buyers)/
5. Тип на продукта – базов товар със срок на доставка - м. ноември – м. декември, 2016 г.
6. Срок на доставка – от 00:00 ч. (ЦЕВ) на 01.11.2016 г. до 00:00 ч. (ЦЕВ) на 01.01.2017 г.
7. Минимална цена за участие – 72 BGN/MWh
8. Оферирано количество – 5 MW (7 320 MWh)
9. Име на оферирания продукт – (Nov-Dec)-16 Baseload
 
Търг 2:
1. Ден на провеждане на търга – 25.10.2016 г.
2. Час на провеждане на търга – 13:00 (ЦЕВ)/14:00 (ЦЕВ+1).
3. Краен срок за подаване на оферти – 13:20 (ЦЕВ)/14:20 (ЦЕВ+1)
4. Тип на търга – за продажба /за целта трябва да използвате първия екран IBEX Auction (Buyers)/
5. Тип на продукта – базов товар със срок на доставка - м. ноември, 2016 г.
6. Срок на доставка – от 00:00 ч. (ЦЕВ) на 01.11.2016 г. до 00:00 ч. (ЦЕВ) на 01.12.2016 г.
7. Минимална цена за участие – 73 BGN/MWh
8. Оферирано количество – 5 MW (3 600 MWh)
9. Име на оферирания продукт - Nov-16 Baseload
 
Повече информация относно публикуваните търгове и индивидуалните условия към тях може да откриете на уеб страницата на БНЕБ в секция „Търговски календар“.
За участие в обявените търгове, всеки търговски участник трябва да е заплатил дължимите такси за участие, както и да е представил гаранционно обезпечение за участие, позволяващо му да подава оферти в съответствие с глава XII от Правилата за работа на ЦПДД.
За участие на публикуваните по-горе търгове, търговските участници трябва да имат  обезпечение, което да удовлетворява финансовите условия за подаване на оферти в съответствие с глава XII от Правилата за работа на ЦПДД, най-късно до един час преди началото на всеки търг.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act