IBEX Base (29.11.2020) : 98.97 BGN, 51943.70 MWh, IBEX Peak (29.11.2020) : 106.12 BGN 28147.5 MWh, IBEX Off-Peak (29.11.2020) : 91.82 BGN 23796.2 MWh

Преминаване от стандартно към лятно часово време (ЛЧВ) на 25 Март 2018 г.
 22.03.2018 17:07
Съобщения

БНЕБ напомня на търговските участници, че на 25 март 2018 г. ще се осъществи преминаването от стандартно към лятно часово време и съответно денонощието ще има 23 часа. Следва да се има предвид, че 03:00 EET ще премине към 04:00 EET (респективно от 02:00 CET до 03:00 CET).

Подаване на оферти на сегмент ден напред (DAWeb):


При преминаването от стандартно към лятно часово време се използва различен шаблон за подаване на оферти – пазарните участници могат да подадат оферта за 23 астрономически часа. Тъй като системата за търговия DAWeb използва централно европейско време (CET/CEST) часовият интервал Hour 3 (02-03) липсва и е заместен от интервала Hour 4 (02-04), както е показано по-долу:

Фигура 1

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act