IBEX Base (09.03.2021) : 114.28 BGN, 76415.20 MWh, IBEX Peak (09.03.2021) : 122.17 BGN 41095.5 MWh, IBEX Off-Peak (09.03.2021) : 106.40 BGN 35319.7 MWh

Преминаване от стандартно към лятно часово време (ЛЧВ) на 26 Март 2017 г.
 17.03.2017 10:58
Съобщения

БНЕБ напомня на търговските участници, че на 26 март 2017 г. ще се осъществи преминаването от стандартно към лятно часово време и съответно денонощието ще има 23 часа. Следва да се има предвид, че 03:00 EET ще премине към 04:00 EET (респективно от 02:00 CET до 03:00 CET).
Подаване на оферти на сегмент ден напред (DAWeb)

При преминаването от стандартно към лятно часово време се използва различен шаблон за подаване на оферти – пазарните участници могат да подадат оферта за 23 астрономически часа. Тъй като системата за търговия DAWeb използва централно европейско време (CET/CEST) часовият интервал Hour 3 (02-03) липсва и е заместен от интервала Hour 4 (02-04), както е показано по-долу:18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act