IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

Преминаване от стандартно към лятно часово време (ЛЧВ) на 31 Март 2019 г.
 26.03.2019 16:12
Съобщения

БНЕБ напомня на търговските участници, че на 31 март 2019 г. ще се осъществи преминаването от стандартно към лятно часово време и съответно денонощието ще има 23 часа. Следва да се има предвид, че 03:00 EET ще премине към 04:00 EET (респективно от 02:00 CET към 03:00 CET).

Подаване на оферти на сегмент Ден напред (DAWeb):

При преминаването от стандартно към лятно часово време се използва различен шаблон за подаване на оферти – пазарните участници могат да подават оферта за 23 астрономически часа. Тъй като системата за търговия DAWeb използва централно европейско време (CET/CEST), часовият 
интервал Hour 3 (02-03) липсва и е заместен от интервала Hour 4 (02-04), както е показано по-долу:
Фиг. 1
 
Подаване на оферти на сегмент В рамките на деня:

Аналогично на примера за пазарен сегмент Ден напред, в търговската системата В рамките на деня ще има един час по-малко за търговия, като часовият интервал Hour 3 (02-03 ЦЕВ) ще бъде заместен от интервала Hour 4 (02-04), както е показано:


Фиг. 2
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act