IBEX Base (11.07.2020) : 61.08 BGN, 47852.00 MWh, IBEX Peak (11.07.2020) : 53.37 BGN 25930.8 MWh, IBEX Off-Peak (11.07.2020) : 68.79 BGN 21921.2 MWh

Приключване на плановия годишен ремонт на ЯЕБ №5
 09.06.2019 18:27
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Планов годишен ремонт с презареждане на гориво
2. Засегната единична мощност: ЯЕБ №5, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3. Момент на настъпване на събитието: 01.05.2019 г.; 02:37 ч.
4. Край на събитието: 09.06.2019 г.; 14:58 ч. 
5. Вид на събитието: планово
6. Инсталираната мощност в МВт: 1000 MW
7. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: 1000 MW 
8. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: 0 MW
9. Продължителност на събитието: 39 календарни дни

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act