IBEX Base (05.06.2020) : 49.53 BGN, 42396.90 MWh, IBEX Peak (05.06.2020) : 48.46 BGN 22441.5 MWh, IBEX Off-Peak (05.06.2020) : 50.60 BGN 19955.4 MWh

БНЕБ публикува проект на правила и документи за работа на Централизирания пазар за двустранни договори
 19.07.2016 17:56
Съобщения

 
Във връзка с предстоящото въвеждане на Централизиран пазар за двустранни договори БНЕБ ЕАД публикува проект на следните документи, относими към работата на пазарния сегмент:
 

Документите са публикувани и достъпни и в секция “Downloads -> Централизиран пазар за двустранни договори.
 
БНЕБ ЕАД моли всички заинтересовани страни да представят становища относно представения пакет от документи в срок до 29.07.2016 г. на следния електронен адрес: auctions@ibex.bg.
 
 
 
Екипът на БНЕБ

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act