IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Промени в ЗЕ, свързани с участието на борсовия пазар
 13.12.2017 17:06
Съобщения

Във връзка с промени в Закона за енергетиката, гласувани от Народното събрание на 13. Декември 2017 г.,  сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, включително производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност над 5 MW, трябва да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01. Януари 2018 г. В тази връзка приканваме всички производители, които попадат в тази категория и все още не са участници на борсовия пазар на електрическа енергия  да предприемат необходимите стъпки за регистрация:
  • Информация за процедурата и необходимите документи за регистрация на борсов пазар, сегмент „Ден напред“, може да получите ТУК;
  • Информация за процедурата и необходимите документи за регистрация на борсов пазар, сегмент „Централизиран пазар за двустранни договори“, може да получите ТУК.

Информация за дължимите такси може да откриете от  този линк.

Регистрацията на участници на борсов пазар, сегмент „В рамките на деня“, все още не е започнала. Това предстои да се случи в началото на 2018 година. За повече информация следете сайта ни.

БНЕБ ЕАД е на разположение за всякакви въпроси и становища по нововъзникналите задължения!

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act