IBEX Base (27.02.2021) : 81.35 BGN, 64279.10 MWh, IBEX Peak (27.02.2021) : 82.61 BGN 34750.3 MWh, IBEX Off-Peak (27.02.2021) : 80.10 BGN 29528.8 MWh

Промени в Правилата за работа на ЦПДД
 07.10.2016 15:26
Съобщения

Във връзка с предстоящото стартиране на Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, БНЕБ публикува Правила за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори с отстранени технически грешки и нанесени редакционни промени с цел осигуряване на коректно и ефективно функциониране на ЦПДД, както следва:
 
С цел избягване на неточности, отстраняване на технически грешки и създаване на по-голяма оперативност са нанесени промени в чл. 72, чл. 80, чл. 112, чл. 126, чл. 163, чл. 187.1, чл. 175.2, чл. 184, чл. 185 и чл. 186.
 
С цел създаване на по-добри възможности за търговските участници, членове на ЦПДД, са добавени текстове и нанесени промени в чл. 48, чл. 49, чл. 112 и чл. 120.


Екипът на БНЕБ

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act