IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Промени в Правилата на ЦПДД и Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД
 22.12.2017 16:45
Съобщения

Уважаеми търговски участници,
 
 
С промените в Закона за енергетиката, гласувани от Народното събрание на 13.12.2017 г. и публикувани в Държавен вестник бр. 102 от дата 22.12.2017 г., се въвежда задължението сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.01.2018 г. В тази връзка БНЕБ ЕАД ви информира за следното:

  • Борсовият Оператор инициира промяна в правилата за работа на сегмент ЦПДД.
    При желание от ваша страна може да изпратите становища по измененията. БНЕБ ЕАД е в готовност да приеме същите в срок до 10:00 ч. на 29.12.2017 г.
    Краткият срок за подаване на становища е въз основа на законовото задължение, посочено по-горе.
  • Във връзка с предстоящото въвеждане на новия пазарен сегмент „В рамките на деня“ в реална работа, което се очаква през месец февруари 2018 г. и предвид новоприетите промени в ЗЕ, описани по-горе, БНЕБ ЕАД предприема действие по актуализация на Тарифата за таксите, като улеснява възможността за участие на пазарен сегмент ЦПДД.
Екипът на БНЕБ ЕАД ви пожелава весели коледни и новогодишни празници

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act