IBEX Base (29.11.2020) : 98.97 BGN, 51943.70 MWh, IBEX Peak (29.11.2020) : 106.12 BGN 28147.5 MWh, IBEX Off-Peak (29.11.2020) : 91.82 BGN 23796.2 MWh

Промяна в Правилата за работа на ЦПДД
 09.11.2016 12:57
Съобщения

БНЕБ публикува Правила за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, с нанесена редакционна промяна в чл. 128. Крайният срок за подаване на заявление за иницииране на търг, преди датата на провеждането му, е редуциран. 
 
Промяната цели осигуряването на коректно и ефективно функциониране на ЦПДД  и създаването на по-добри възможности за сключване на сделки, в контекста на динамиката на пазарните параметри.
 
Екипът на БНЕБ

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act