IBEX Base (09.04.2020) : 60.00 BGN, 34720.90 MWh, IBEX Peak (09.04.2020) : 64.61 BGN 19242.5 MWh, IBEX Off-Peak (09.04.2020) : 55.39 BGN 15478.4 MWh

Промяна в адреса и собствеността на БНЕБ EАД
 16.02.2018 15:19
Съобщения

Уважаеми търговски участници,
 
БНЕБ ЕАД Ви уведомява, че считано от 15.02.2018 г:

  • „Българска фондова борса - София“ АД е едноличен собственик на капитала на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД.
  • Новият адрес на управление на БНЕБ ЕАД е гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 19, ет. 7.
 
Във връзка с това Ви молим  да имате предвид новите обстоятелства при издаването и изпращането на документи след посочената дата.


18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act