IBEX Base (24.08.2019) : 97.95 BGN, 23286.30 MWh, IBEX Peak (24.08.2019) : 97.50 BGN 12520.1 MWh, IBEX Off-Peak (24.08.2019) : 98.40 BGN 10766.2 MWh

Промяна в адреса и собствеността на БНЕБ EАД
 16.02.2018 15:19
Съобщения

Уважаеми търговски участници,
 
БНЕБ ЕАД Ви уведомява, че считано от 15.02.2018 г:

  • „Българска фондова борса - София“ АД е едноличен собственик на капитала на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД.
  • Новият адрес на управление на БНЕБ ЕАД е гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 19, ет. 7.
 
Във връзка с това Ви молим  да имате предвид новите обстоятелства при издаването и изпращането на документи след посочената дата.


18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act