IBEX Base (28.02.2020) : 81.77 BGN, 35741.50 MWh, IBEX Peak (28.02.2020) : 84.94 BGN 18609.6 MWh, IBEX Off-Peak (28.02.2020) : 78.60 BGN 17131.9 MWh

Промяна в Правилата за работа на ЦПДД
 09.12.2016 17:14
Съобщения

Българска независима енергийна борса ЕАД прие промени в Правилата за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.
 
Промените са в резултат на предложения на от страна на търговските участници и засягат следните членове: Чл. 13.1, Чл. 66.4, Чл. 68 Чл., 74 Чл., 85.3.3, Чл. 85.4, Чл. 85.3.3, Чл. 85.4, Чл. 85.5, Чл. 98, Чл. 100.4, Чл. 100.5, Чл. 103.7, Чл. 103.8, Чл. 112.6, Чл. 112.7, Чл. 120, Чл. 131, Чл. 135.1, Чл. 135.2, Чл. 135.3, Чл. 152.3.3, Чл. 154, Чл. 188, Чл. 218.6.
 
 
В съответствие с процедура за изменение на правилата, гореизложените изменения ще са в сила в седемдневен срок след публикуването на настоящото съобщение. 
 
 
Екипът на БНЕБ остава на разположение за всякакви въпроси

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act