IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Промяна в Правилата за сетълмент на пазар "Ден напред", валидни от 14.07.2017
 07.07.2017 15:50
Съобщения

Българска независима енергийна борса ЕАД прие промяна в  Правилата за сетълмент. Изменението е по отношение на предвидения срок в т. 28.1., който е намален от двуседмичен на едноседмичен.
 
В съответствие с процедурата за изменение на правилата, гореизложените изменения ще влязат в сила след изтичане на седемдневен срок от публикуването на настоящото съобщение.
 
Екипът на БНЕБ остава на разположение за въпроси и уточнения.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act