IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Профилактика и актуализация на софтуера на Търговската платформа за администриране на ЦПДД „Trayport Global Vision“ - 05.01.2017
 05.01.2017 11:16
Съобщения

БНЕБ ЕАД уведомява търговските участници, регистрирани на Централизирания пазар за двустранни договори, че за периода от 05.01.2017 г. до 09.01.2017 г. включително, търговската платформа за администриране на ЦПДД „Trayport Global Vision“ няма да функционира поради профилактика и актуализация на софтуера.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act