IBEX Base (04.04.2020) : 36.81 BGN, 31984.80 MWh, IBEX Peak (04.04.2020) : 32.57 BGN 16356.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.04.2020) : 41.06 BGN 15628.2 MWh

Първа оферта на екран "Continuous Trading"
 28.03.2017 12:39
Съобщения

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД с удоволствие съобщава, че днес е подадена първата оферта чрез екран "Continuous Trading". Офертата е за покупка на електрическа енергия, с профил база и срок на доставка м. април 2017 г.
 
Борсовият оператор напомня на всички регистрирани участници на Централизирания Пазар за Двустранни Договори /ЦПДД/, че на екран "Continuous Trading" могат да подават оферти и да сключват сделки с различни профили и срокове на доставка, с избрани контрагенти.
 
Повече информация е налична в търговската система за администриране на ЦПДД.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act