IBEX Base (19.01.2021) : 134.26 BGN, 73339.70 MWh, IBEX Peak (19.01.2021) : 147.86 BGN 40949.6 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2021) : 120.66 BGN 32390.1 MWh

Първи сключени сделки на екран Continuous trading на ЦПДД
 29.06.2017 09:18
Съобщения

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД с удоволствие съобщава, че на 28 юни 2017г. бяха сключени първите сделки на екран Continuous trading на Централизирания пазар  за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.
БНЕБ регистрира общо две сделки, като всяка една от тях е с товар от по 5 МВ и се отнася за седмичен базов продукт с период на доставка 3-9 юли 2017г. (име на продукта: IBEX Baseload Wk27 17). Постигнатите цени са съответно 72.20лв/МВч и 72.21лв/МВч. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act