IBEX Base (17.12.2019) : 96.37 BGN, 28067.60 MWh, IBEX Peak (17.12.2019) : 104.90 BGN 14987.0 MWh, IBEX Off-Peak (17.12.2019) : 87.84 BGN 13080.6 MWh

Техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия на 16.03.2016 г.
 16.03.2016 16:35
Съобщения

На 16.03.2016 г.(сряда) предстои техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия. Прекъсването ще продължи от 15:45 часа ЦЕВ до 17:45 часа ЦЕВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act