IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Стартиране на регистрационна процедура за пазарен сегмент „В рамките на деня“
 20.02.2018 11:47
Съобщения

Уважаеми търговски участници,

След приемането на новите Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“ БНЕБ ЕАД обявява началото на регистрационна процедура за членове на новия пазарен сегмент.
Стъпките, които кандидатите трябва да следват, за да се регистрират на новия пазарен сегмент „В рамките на деня“, са публикувани на страницата на БНЕБ ЕАД.
С регистрацията на първите търговски участници ще стартира и работата на пазарния сегмент в тестови режим. Обявяването на началото на реална работа ще зависи от броя на регистрираните участници и от резултатите от тестовата работа. Предвижданията на БНЕБ ЕАД са реалната работа на пазарния сегмент „В рамките на деня“ да стартира през месец март 2018 г.
 
Разчитаме на вашето участие,
Екипът на БНЕБ ЕАД

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act