IBEX Base (24.11.2020) : 96.64 BGN, 60460.80 MWh, IBEX Peak (24.11.2020) : 109.86 BGN 33885.2 MWh, IBEX Off-Peak (24.11.2020) : 83.42 BGN 26575.6 MWh

Регистрацията за борсов сегмент „В рамките на деня“ започва на 20.02.2018 г.

 06.02.2018 18:31
Съобщения

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД ще започне регистрационния процес за участие на борсов сегмент „В рамките на деня“ на 20.02.2018 г. Стартирането на новата пазарна платформа  на БНЕБ ЕАД се очаква през месец март. 

Тези срокове бяха обявени по време на официално представяне на сегмента „В рамките на деня“, на което присъстваха председателят на КЕВР Иван Иванов, изпълнителният директор на Български енергиен холдинг ЕАД Петьо Иванов, изпълнителните директори на Българска фондова борса-София Васил Големански и Иван Такев и представители на търговци, производители и потребители на електрическа енергия от страната и региона.

На събитието бяха представени основните характеристики и принципи на работа на новия пазарен сегмент и възможностите, които той предоставя на участниците. Търговията ще се осъществява посредством уеб базирана платформа, разработена от Nord Pool AS– стратегически партньор на БНЕБ ЕАД в организацията на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Платформата поддържа  24-часова търговия до 60 минути преди началото на доставка, единна система за сетълмент и обезпечения с пазарен сегмент „Ден напред“, както и обща платформа за докладване по REMIT.

БНЕБ ЕАД ще бъде страна по всички сделки, сключени на сегмент „В рамките на деня“, осигурявайки допълнителна възможност за търговия в периоди, близки до интервала на доставка, което ще намали разходите за балансиране.  

Успешната работа и организация на новия пазарен сегмент ще позволи обединение с европейските пазари 
„В рамките на деня“ чрез присъединяване към  проекта XBID, което се очаква да се случи до 2020 г.

Презентацията от събитието може да бъде видяна тук

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act