IBEX Base (19.01.2021) : 134.26 BGN, 73339.70 MWh, IBEX Peak (19.01.2021) : 147.86 BGN 40949.6 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2021) : 120.66 BGN 32390.1 MWh

Регистрация на допълнително портфолио
 13.08.2018 10:23
Съобщения

Във връзка със задължението на координаторите на балансиращи групи да продават закупената от тях електрическа енергия по чл. 100 ал. 6 от ЗЕ (в сила от 1.07.2018 г.) чрез допълнителна регистрация на организиран борсов пазар, Българска независима енергийна борса ЕАД съобщава, че създаването на допълнителни портфолиа за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ е вече възможно. За целта всеки търговски участник следва да изпрати Заявление по образец, което е публикувано на уеб страницата на борсовия оператор. Заявлението може да бъде свалено от тук.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act