IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh

Резултатите за ден на доставка 11.10.2017 г.


 10.10.2017 14:22
Съобщения

Резултатите за ден на доставка 11.10.2017 г. са налични в системата за търговия.© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act