IBEX Base (26.04.2019) : 60.48 BGN, 18564.20 MWh, IBEX Peak (26.04.2019) : 52.15 BGN 9694.8 MWh, IBEX Off-Peak (26.04.2019) : 68.81 BGN 8869.4 MWh

Резултатите от пазар "В рамките на деня" са публикувани
 12.04.2018 10:40
Съобщения

Уважаеми търговски участници,

резултатите от пазар "В рамките на деня" вече са публикувани и достъпни на сайта на БНЕБ.
Подробни данни можете да намерите в секция ДАННИ ЗА ПАЗАРА -> ПАЗАР В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ

Екипът на БНЕБ

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act