IBEX Base (19.03.2019) : 93.05 BGN, 20452.30 MWh, IBEX Peak (19.03.2019) : 107.77 BGN 10816.0 MWh, IBEX Off-Peak (19.03.2019) : 78.34 BGN 9636.3 MWh

Резултати за ден на доставка 06.11.2016
 05.11.2016 14:12
Съобщения

Резултатите за ден на доставка 06.11.2016 г. са налични в системата за търговия.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act