IBEX Base (19.01.2021) : 134.26 BGN, 73339.70 MWh, IBEX Peak (19.01.2021) : 147.86 BGN 40949.6 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2021) : 120.66 BGN 32390.1 MWh

Резултати за ден на доставка 23.01.2017г.
 22.01.2017 15:10
Съобщения

Резултати за ден на доставка 23.01.2017г. са налични в системата за търговия.
Крайният срок за подаване на вътрешни графици в системата MMS2 на ЕСО ЕАД ще бъде удължен до 16:00 ИЕВ ( 15:00 ЦЕВ ).

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act