IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Резултати за ден на доставка 23.01.2017г.
 22.01.2017 15:10
Съобщения

Резултати за ден на доставка 23.01.2017г. са налични в системата за търговия.
Крайният срок за подаване на вътрешни графици в системата MMS2 на ЕСО ЕАД ще бъде удължен до 16:00 ИЕВ ( 15:00 ЦЕВ ).

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act