IBEX Base (10.12.2018) : 147.67 BGN, 20734.80 MWh, IBEX Peak (10.12.2018) : 203.77 BGN 11291.7 MWh, IBEX Off-Peak (10.12.2018) : 91.57 BGN 9443.1 MWh

Резултати за ден на доставка 24.07.2018 г.
 23.07.2018 02:07
Съобщения

Резултатите за ден на доставка 24.07.2018 г. са налични в системата за търговия.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act