IBEX Base (26.04.2019) : 60.48 BGN, 18564.20 MWh, IBEX Peak (26.04.2019) : 52.15 BGN 9694.8 MWh, IBEX Off-Peak (26.04.2019) : 68.81 BGN 8869.4 MWh

Резултати за ден на доставка 24.07.2018 г.
 23.07.2018 14:05
Съобщения

Резултатите за ден на доставка 24.07.2018 г. са налични в системата за търговия.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act