IBEX Base (23.09.2020) : 103.93 BGN, 44242.50 MWh, IBEX Peak (23.09.2020) : 111.77 BGN 25808.4 MWh, IBEX Off-Peak (23.09.2020) : 96.09 BGN 18434.1 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“
 07.07.2020 14:28
Съобщения

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 08.07.2020 г. Изтъргуваното количество е 53 362,20 MWh, със средна мощност 2 223,43 МW. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act