IBEX Base (23.02.2020) : 51.75 BGN, 33752.20 MWh, IBEX Peak (23.02.2020) : 55.66 BGN 18014.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.02.2020) : 47.85 BGN 15737.3 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“
 21.01.2020 14:03
Съобщения

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 22.01.2020г. Изтъргуваното количество е 42 795,80 MWh, със средна мощност 1 783,16 МW. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act