IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазар Ден напред за ден на доставка 25.05.2017г.
 24.05.2017 14:19
Съобщения

БНЕБ съобщава, че търгуваните количества на пазар Ден напред отбелязаха нов рекорд.
 
За ден на доставка 25.05.2017г., количествата търгувана електрическа енергия са 17817,20 МВч, със средна мощност 742,4 МВ, като в общо 8 последователни часа, количествата превишават 1000 МВч/ч.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act