IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

Ремонт на Блок 3 на ТЕЦ „Марица изток 2"
 13.04.2018 09:50
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

Причина за събитието: Среден pемонт 
Засегната единична мощност: Блок 3 с Котли 5 и 6
Момента на решение или настъпване на събитието: 18.04.2018 г.; 00:00 ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 3 – 172 MW. 
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 3 за периода – 172 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 3 за периода - 0 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 18.04.2018 г.; 00:00 ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 22.05.2018 г.; 16:00 ч.
Продьлжителност на събитието: 35 дни и 16 часа. 


18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act