IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Ремонт на Блок 7 на ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕОД

 29.04.2018 10:00
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

Причина за събитието: ППР/Пропуск ВЕ
Засегната единична мощност: Блок 7
Момента на решение или настъпване на събитието: 28.04.2018 г.; 23:47 ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 7230 MW. 
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 7 за периода – 230 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 7 за периода - 0 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 28.04.2018 г.;23:47 ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 01.05.2018 г.; 06:00 ч.
Продължителност на събитието: 2 дни, 6 часа и 15 минути

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act