IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Рехабилитация на ВЕЦ Сестримо
 01.02.2019 14:55
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар, предоставяме следната информация за ВЕЦ Сестримо: 

  1. Очакван край на събитието: 22.07.2019
  2. Вид на събитието: Планово
  3. Причината за събитието: Рехабилитация
  4. Наименование и EIC на пазарния участник: НЕК ЕАД ; EIC: 32X001100100318U
  5. Инсталирана мощност в MW: 240
  6. Налична мощност в MW: 120
  7. Засегната мощност в MW: 120
  8. Тип гориво: Вода

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act